Publikacje

Wybrane publikacje:

Artykuły

Kulczycki, E., & Rozkosz, E. A. (2017). Does an expert-based evaluation allow us to go beyond the Impact Factor? Experiences from building a ranking of national journals in Poland. Scientometrics, 111(1), 417–442. http://doi.org/10.1007/s11192-017-2261-x

Kulczycki, E., Rozkosz, E. & Drabek, A. (2016). Ocena ekspercka jako trzeci wymiar ewaluacji krajowych czasopism naukowych. Nauka, 1, 35–58.

Drabek, A., Rozkosz, E., Hołowiecki, M., Kulczycki, E. (2015). Polski Współczynnik Wpływu a kultury cytowań w humanistyce. Nauka i Szkolnictwo Wyższe, 2(46), 121-138. DOI: 10.14746/nsw.2015.2.4

Kulczycki, E., Drabek, A., & Rozkosz, E. A. (2015). Publikacje a zgłoszenia ewaluacyjne, czyli zniekształcony obraz nauki w Polsce. Nauka, 3, 35–58.

Kulczycki, E., Rozkosz, E., & Drabek, A. (2015). Publikacje polskich badaczy w czasopismach z list ERIH w kontekście ewaluacji jednostek naukowych. Kultura i Edukacja, 107(1), 149–72. DOI: 10.15804/kie.2015.01.08

Rozdziały

Rozkosz, E. (2016). “Bibliostory—Educational Comic Stories.” A Social Constructivist Approach to Media and Information Literacy Education for Children and Adolescents. In S. Kurbanoglu et al. (eds.), Information Literacy: Key to an Inclusive Society (pp. 718–728). Cham: Springer International Publishing. DOI: 10.1007/978-3-319-52162-6_70

Rozkosz, E. (2015). Learning Scholarly Information Competencies in the Community of Practice: A Case Study of Polish Critical Pedagogy Researchers. In S. Kurbanoglu et al. (eds.), Information Literacy: Moving Toward Sustainability. Cham: Springer International Publishing.

Rozkosz, E. A., Siuda, P., Stunża, G. D., Dąbrowska, A. J., Klimowicz, M., Kulczycki, E., Muszyński, D., Piotrowska, R., Sieńko, M., & Stachura, K. (2014). Information and Media Literacy of Polish Children According to the Results of “Children of the Net” and “Children of the Net 2.0” Studies. In S. Kurbanoğlu, Špiranec, D. Mizrachi, & R. Catts (eds.), Information Literacy: Lifelong Learning and Digital Citizenship in the 21st Century (pp. 263–273). Cham: Springer. DOI: 10.1007/978-3-319-14136-7_28

Raporty

Drabek, A., Rozkosz, E. A., & Kulczycki, E. (2017). Analiza opóźnień wydawniczych polskich czasopism naukowych (Raport nr 3). Poznań: Scholarly Communication Research Group. DOI: 10.6084/m9.figshare.4578394.

Rozkosz, E. A., & Kulczycki, E. (2016). Polskie czasopisma z nauk humanistycznych i nauk społecznych w liczbach (Raport Scientometrics PRG nr 2). Poznań: Scientometrics PRG. DOI: 10.6084/m9.figshare.3840957

Drabek, A., Rozkosz, E. A., Hołowiecki, M., & Kulczycki, E. (2016). Raport z analizy bibliometrycznej. „Pamiętnik Literacki” i „Diametros – An Online Journal of Philosophy” (Raport Scientometrics PRG nr 1). Poznań: Scientometrics PRG. DOI: 10.6084/m9.figshare.2074285.v4

Information Science