Projekty

Współczesna polska humanistyka wobec wyzwań naukometrii

Projekt jest finansowany ze środków Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, numer decyzji 0057/NPHR3/H11/82/2014.

Celem projektu jest określenie statusu polskiej humanistyki w kontekście naukometrycznych metod oceny dorobku oraz zaproponowanie modelu promocji. Postawiliśmy sobie takie cele, ponieważ wzrastające zainteresowanie wskaźnikami bibliometrycznymi sprawiło, że humanistyka coraz częściej uważana jest za niepoliczalną – a przez to za nieprzydatną. Dlatego chcemy przebadać, w jaki sposób przedstawiciele nauk humanistycznych i społecznych odnajdują się w tym nowym środowisku.

Information Science