Projekty

Badanie wzorców doskonałości w nauce i sztuce

Projekt jest finansowany ze środków programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „DIALOG” w latach 2017-2019.

Celem projektu jest analiza wzorców doskonałości naukowej i artystycznej realizowanych przez polskich naukowców w latach 2009–2016. Projekt jest realizowany przez Zachodniopomorski Uniwersytet Technologicznych we współpracy z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika oraz Akademią Sztuki w Szczecinie ze środków konkursu grantowego DIALOG Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Prace rozpoczęły się w październiku 2017 r. i potrwają do października 2019 r.

Współczesna polska humanistyka wobec wyzwań naukometrii

Projekt jest finansowany ze środków Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, numer decyzji 0057/NPHR3/H11/82/2014.

Celem projektu jest określenie statusu polskiej humanistyki w kontekście naukometrycznych metod oceny dorobku oraz zaproponowanie modelu promocji. Postawiliśmy sobie takie cele, ponieważ wzrastające zainteresowanie wskaźnikami bibliometrycznymi sprawiło, że humanistyka coraz częściej uważana jest za niepoliczalną – a przez to za nieprzydatną. Dlatego chcemy przebadać, w jaki sposób przedstawiciele nauk humanistycznych i społecznych odnajdują się w tym nowym środowisku.

Information Science