Dydaktyka

Prowadzę zajęcia dydaktyczne dla doktorantów Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, na kierunku pedagogika:

  • Nowoczesne nośniki informacji naukowej
  • Techniki edytorskie pracy naukowej
  • Multimedia w dydaktyce szkoły wyższej

 

Information Science